facebook tracking
Examensarbete: Vidareutveckling av medicinsktekniskt kognitivt hjälpmedel

Examensarbete: Vidareutveckling av medicinsktekniskt kognitivt hjälpmedel

Bakgrund 
Studier visar att hjälp med översikt och struktur på dagens olika aktiviteter ger personer med kognitiva funktionsnedsättningar mer kontroll och minskar stress, både för användare och deras anhöriga.

Memodayplanner är en kognitivt anpassad planeringskalender som visualiserar dagens aktiviteter på ett enkelt och logiskt sätt. Med hjälp av en elektronisk tidpelare räknas tiden ned, dels för att illustrera tidsnedräkning till olika aktiviteter men också för att larma vid aktiviteters starttid. Produkten är väldigt omtyckt och är en naturlig instegsprodukt för personer som har svårt med tidhantering och struktur i vardagen.

Mål 
Målet med examensarbetet är att förverkliga de mekatroniska vidareutvecklingsidéer som finns för att ytterligare förbättra och förädla produkten. I arbetet ingår en iterativ process för att vara med och utvärdera nya tekniska funktioner och lösningar samt vikta dem mellan kostnad/nytta ur ett produktionsperspektiv.

Krav 
En funktionell prototyp skall tas fram och kunna användas för utvärdering av slutanvändare. Vid lyckade tester kommer produkten realiseras och certifieras enligt branschstandarden MDR (Medical Device Regulation).

Arbetet skall utföras av en civilingenjörsstudent från relevant utbildning och motsvara totalt ca 20 veckor. Startdatum under januari 2019. 

Vi ser helst att examensarbetet till största del utförs i Devex Mekatroniks lokaler i Uppsala samt att mekanikkonstruktionen görs i SolidWorks och elektronikkonstruktionen görs i Altium. 

Utvecklingsprocess 
Vi föreslår att examensarbetet görs enligt följande process samt estimerade arbetsveckor: 

  • Konkurrensanalys och kravspecifikation (2 veckor)
  • Idégenerering och brainstorming (2 veckor)
  • Konstruktion (5-6 veckor)
  • Tillverkning (2 veckor)
  • Programmering (3 veckor)
  • Utvärdering (2-3 veckor)
  • Rapport (3 veckor)

Ovan beskriven process ska inte ses som helt linjär utan vissa delar av den är sannolikt iterativ, t.ex. konstruktion-, tillverkning-, programmering- och utvärderingsdelen. 

Devex Mekatronik tillhandahåller handledning på plats i Uppsala samt vid behov resurser inom regulatorik, elektronik, mjukvara och mekanik. Tillgång till 3D skrivare finns. 

Handledare 
Peter Dahlberg, Devex Mekatronik Uppsala.

Sista ansökningsdag: 30 november, intervjuer sker löpande under ansökningsperioden

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Avdelning

Arbetsplats och kultur

På våra kontor strävar vi efter att hålla en prestigelös och innovativ miljö där utmanande projekt varvas med avslappnande kontorsträffar och gemensamma aktiviteter med härliga kollegor.

Våra duktiga medarbetare är det viktigaste vi har och vi  uppmuntrar till träning för välmående och att arbetet tillsammans med fritid får en hälsosam balans. Det tror vi frambringar det stora engagemang som vi har på Devex.  

Häng på och bli en Devexare du också!

Jobbar du redan på Devex?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@devex.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor